Kategorie

Odběr novinek

Návod na Li-Pol akumulátory

Pozor! Součástí RC modelu může být Li-Pol akumulátor a proto je nutné dodržovat následující bezpečnostní zásady. Při nedodržení níže uvedených bezpečnostních zásad hrozí poškození zdraví, vzniku požáru a poškození majetku.

Nedodržením uvedených zásad snížíte životnost baterie a můžete ohrozit sebe i vaše okolí!

 

Základní informace

 • Li-Pol akumulátory mají nejlepší poměr mezi kapacitou, hmotností a maximálního proudu, který jsou schopny dodat.
 • Li-Pol akumulátory nemají tzv. paměť - mohou být dobíjeny z libovolného stavu a nabíjení je možné kdykoliv přerušit. Nemusí se formátovat.
 • Za nízkých teplot (minusové teploty) se snižuje kapacita Li-Pol akumulátorů na polovinu a tím i maximální možná zátěž.
 • Používáním se baterie opotřebovává, klesá kapacita a roste vnitřní odpor. Rychlým vybíjením se tento proces urychluje.
 • Dále pozor na změnu polarity, přepólování dojde ke zkratu, zničení baterie i možnosti požáru
 • Životnost Li-Pol akumulátorů je až 1,5 roku. Počet cyklů 80-250 cyklů dle používání a chování k akumulátorů

 

 

Bezpečnostní pokyny

 • Baterii nikdy neupravujte, nerozebírejte a nepropichujte. Může dojit ke vzplanutí baterie a následnému požáru.
 • Zajistěte, aby nedošlo k deformaci obalu akumulátorů.
 • Nikdy nezaměňujte polaritu baterie, mohlo by dojít ke zkratu nebo explozi akumulátorů.
 • Je výslovně zakázáno jakkoliv upravovat konektor akumulátorů
 • Pokud lze akumulátor z modelu vyjmout, vždy ho vyjměte a nechte znovu nabít do plného stavu.
 • Pokud dojde k nafouknutí Li-Pol akumulátorů, okamžitě přestaňte používat akumulátor a bezpečně ho zlikvidujte na místě příslušném k likvidace odpadů.
 • Li-Pol akumulátor nikdy nevystavujte přímému slunečnímu svitu, mrazu, a chraňte před vniknutí vlhka. Nevhazujte do ohně.
 • Pro zjišťování stavu napětí akumulátorů vždy používejte pouze voltmetr či nabiječ.

Skladování Li-Pol akumulátoru

 • Pokud akumulátor nepoužíváte, vždy ho uskladněte do nehořlavých prostor nebo v LIPO-SAFE sáčcích.
 • Nikdy neskladujte akumulátor na hořlavých materiálech, jako jsou například: koberce, dřevo a jiné hořlavé materiály či hořlavé látky v min. vzdálenosti 3m.
 • Li-Pol akumulátor neskladujte v RC modelu. Po jízdě Li-Pol akumulátor vždy odpojte od regulátoru, hračky.
 • Při delším skladování akumulátorů vyberte na nabíječce skladovací program. Baterie nabije na 3,8V, což je ideální pro uložení (např. přes zimu resp. na dobu delší než měsíc).
 • Skladování plně nabitých baterií snižuje jejich životnost.

 

Používání a nabíjení Li-Pol akumulátoru

 • Baterie nesmí být nabíjena bez dozoru dospělé osoby.
 • Nabíjejte vyjmuté baterie z RC modelu na nehořlavém povrchu(Dlaždička, plech...) nebo v LIPO-SAFE sáčcích, které snižují riziko požáru.
 • Pokud nelze vyjmout baterii z RC modelu, nabíjejte celý model na nehořlavém povrchu(Dlaždička, plech...) nebo v LIPO-SAFE sáčcích, které snižují riziko požáru.
 • V RC modelu by se neměl akumulátor přehřívat. Pokud se akumulátor zahřívá, znamená to, že byste si měli koupit silnější akumulátor (více mAh nebo C, popř. obojí).
 • Li-pol baterie se nikdy nesmí ohřát na více než 50°C (vybíjením, nabíjením, položené na slunci…).
 • Akumulátor nevybíjejte do nízkého napětí. Plně nabitý akumulátor mají napětí 4,2V. Při napětí 2,7V už dochází k zničení akumulátorů. Doporučujeme nevybíjet akumulátor pod 3,3V. Pokud váš regulátor nemá Li-Pol ochranu (podvybití), zakupte signalizační ochranu (pípák), který hlídá jednotlivé články a včas Vás upozorní.
 • Před nabíjením musí být baterie studené. Nelze je vyjmout z modelu a rovnou nabíjet.

 


Technické informace k nabíjení:

 • Více článkové (2S a více) akumulátory je nezbytné nabíjet přes balancer. Všechny lepší nabíječky ho obsahují. Článek se připojí vybíjecím a balančním konektorem. Nabíječka hlídá každý článek zvlášť – nestane se, že by jeden článek byl podvybitý a druhý přebitý.
 • Nabíjejte doporučeným proudem. Většina Li-Pol akumulátorů vyžaduje nabíjení 1C, tzn. kapacita 5.000mAh = 5A, 3.000mAh = 3A. Někdy výrobce umožňuje nabíjet 5C. Nabíjet až pěti násobkem doporučujeme jen výjimečně, kdy to vyžaduje situace (nemáte čas čekat déle).
 • Jak vypočítat maximální proud/zátěž: Kapacita Ah x C např 5.000mAh = 5Ah x 30C = 150A
 • Maximální C můžete využívat jen krátkodobě a zřídka, většinou se uvádí do 10sec!
 • Jak vypočítat maximální nabíjecí proud: Kapacita Ah x C např. 5.000mAh = 5Ah x 1C = 5A


Rychle nabíjení snižuje životnost akumulátorů!